Verbinding en contact van hart tot hart
Als muziekagoog geef ik muzikale optredens voor kleine groepen en voor grotere groepen met geluidsversterking. Het doel van mijn optredens is overal hetzelfde: 'Verbinding en contact maken van hart tot hart.'

Zoals je op alle foto's op deze website kunt zien, lach ik heel veel. Ik geniet ontzettend van mijn werk en dat straal ik uit. Ik word er zo blij van om te zien hoeveel mensen ervan genieten als ik kom optreden.
Ik treed op voor diverse doelgroepen. Voor mensen met dementie op Pg afdelingen, voor mensen die wonen op de somatische afdeling van een verpleegtehuis. Op zorgboerderijen of dagbestedingen. Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen met autisme.
Het gaat mij altijd om de persoon. Niet om de aandoening. Ik zie de mens en de persoon en daar geniet ik van. Ik stem de muziekkeuze af op het publiek. Want er zit veel verschil in de muziekvoorkeur van mensen en het is belangrijk om daarop aan te kunnen sluiten. Ik begeleid mijzelf met mijn gitaar en het wordt altijd een hele gezellige tijd.

Contact en prijzen:
De prijzen zijn op aanvraag.
Neemt u contact met mij op voor een prijsopgaaf: info@dewarmeklank.nl
Recensies gezondheidszorg: /contact/recensies-gezondheidszorg

Muziekagoog:
Als muziekagoog heb ik mij extra verdiept in de bijzondere effecten van muziek bij mensen met dementie. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van een muziekagoog bij mensen met dementie zorgt voor:

Minder dwaal-en loopgedrag
Minder onrust
Beter eten en drinken
Een betere taalfunctie/cognitie
Verbeterd sociaal en emotioneel functioneren
Meer welbevinden

Liederen blijven heel lang bestaan in de hersenen. Zelfs als de dementie al vergevorderd is, maak ik vaak wonderen mee. Mensen gaan reageren op een wijze die men niet meer voor mogelijk hield. Om deze resultaten te bereiken is geduld nodig en kennis van de werking van het menselijk brein. Ook optredens in een grote zaal zult u mij altijd rond zien lopen om zo persoonlijk contact te maken.
Ik maak contact van hart tot hart en breng zo een warme klank in het leven van de ouderen.
Bewegingsdeskundige
Naast muziekagoog ben ik ook bewegingsdeskundige. Bewegen is zo belangrijk voor ouderen. Ik heb een speciaal programma samengesteld voor ouderen: 'bewegen op muziek'. Het is geschikt voor ouderen met of zonder dementie. Het is gevarieerd en de ouderen genieten er van. Alle spiergroepen komen aan bod en er wordt gestart met een warming-up en afgesloten met een cooling down.


1 op 1 bezoeken als muziekagoog
Er zijn ouderen die vroeger piano hebben gespeeld, of mondharmonica of gitaar. Ik kom met diverse instrumenten op bezoek en we gaan samen op ontdekkingstocht. Ook zijn de 1 op 1 bezoeken aan te raden voor ouderen die zich in een groep erg terugtrekken. Samen op de kamer kan ik een lied zingen of een instrument bespelen. Er ontstaan dan vaak onverwachte mooie muziekmomenten.